Bölüm Müfredatı ve Ders İçerikleri

Müfredat

1. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
2. HUK1085 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5,00 5,00
3. IKT1083 İktisat Zorunlu 3 0 5,00 5,00
4. KMU1001 Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 5,00 5,00
5. SBL1005 Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 6,00 6,00
6. SOS1007 Sosyoloji Zorunlu 3 0 5,00 5,00
7. YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2,00 2,00
  Toplam 19 0 30,00 30,00
2. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
2. HUK2090 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 5,00 5,00
3. KMU1002 Türkiye’nin Kamu Yönetimi Yapısı Zorunlu 3 0 6,00 6,00
4. SOS1008 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 5,00 5,00
5. YON1004 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 5,00 5,00
6. YRL1002 Yerel Yönetime Giriş Zorunlu 3 0 5,00 5,00
7. YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2,00 2,00
  Toplam 19 0 30,00 30,00
3. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. HUK2085 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 5,00 5,00
2. MLY2001 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 5,00 5,00
3. SBL2001 Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 4,00 4,00
4. TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
5. YRL2001 Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı I Zorunlu 3 0 5,00 5,00
6. YRL2003 Yerel Yönetim Tarihi Zorunlu 3 0 5,00 5,00
7. YRL2005 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 4,00 4,00
  Toplam 20 0 30,00 30,00
4. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. HUK2088 İdari Yargı Zorunlu 3 0 5,00 5,00
2. IKT2086 Makro İktisat Zorunlu 3 0 4,00 4,00
3. SBL2002 Türkiye'de Siyasal Hayat Zorunlu 3 0 4,00 4,00
4. TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
5. YRL2002 Türkiye’'nin Yerel Yönetim Yapısı II Zorunlu 3 0 5,00 5,00
6. YRL2004 Yerel Yönetim Maliyesi Zorunlu 3 0 5,00 5,00
7. YRL2006 Türkiye’de Kentleşme Politikaları Zorunlu 3 0 5,00 5,00
  Toplam 20 0 30,00 30,00
5. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. DB3081 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 4,00 4,00
2. MUH3001 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4,00 4,00
3. SYF2020 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 4,00 4,00
4. THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1,00 1,00
5. YRL3001 Kent ve Bölge Planlama Zorunlu 3 0 5,00 5,00
6. YRL-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 3 0 12,00 12,00
  Toplam 15 2 30,00 30,00
6. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. HUK3082 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Zorunlu 3 0 5,00 5,00
2. MUH3002 Yerel Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 4,00 4,00
3. YRL3002 İmar Uygulamaları Zorunlu 3 0 5,00 5,00
4. YRL3004 Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 4,00 4,00
5. YRL-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 3 0 12,00 12,00
  Toplam 15 0 30,00 30,00
7. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. YRL4001 Yerel Siyaset Zorunlu 3 0 6,00 6,00
2. YRL4003 Yerel Hizmet Yöntemleri Zorunlu 3 0 6,00 6,00
3. YRL4005 Yerel Yönetim Bütçesi Zorunlu 3 0 5,00 5,00
4. SYBF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 5,00 5,00
5. YRL-SD7,8 Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 3 0 8,00 8,00
  Toplam 15 0 30,00 30,00
8. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. YRL4002 Yerel Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 6,00 6,00
2. YRL4004 Küresel Kentler ve İstanbul Zorunlu 3 0 5,00 5,00
3. YRL4006 Çevre Sorunları ve Yönetimi Zorunlu 3 0 6,00 6,00
4. YRL4007 Kent Kültürü ve Estetiği Zorunlu 3 0 5,00 5,00
5. YRL-SD9,10 Seçimlik Ders - 9-10 Seçmeli 3 0 8,00 8,00
  Toplam 15 0 30,00 30,00
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2,00 2,00
2. YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2,00 2,00
3. YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2,00 2,00
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2,00 2,00
2. YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2,00 2,00
3. YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2,00 2,00
5. Dönem > YRL-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. IST2083 İstatistik Seçmeli 3 0 4,00 4,00
2. SBKY3020 Etik Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
3. SBKY3022 Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 4,00 4,00
4. SBKY4022 Kamu İhale Mevzuatı Seçmeli 3 0 4,00 4,00
5. SBKY4028 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
6. SBKY4032 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
7. SOS3081 Toplumsal Cinsiyet Politikaları Seçmeli 3 0 4,00 4,00
8. YON3081 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 4,00 4,00
9. YRL3020 Afet Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
10. YRL3023 Medya Siyaset İlişkisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
11. YRL3024 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
12. YRL3025 Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 4,00 4,00
13. YRL3026 Borçlar Hukuku Seçmeli 3 0 4,00 4,00
14. YRL4021 Yerel Yönetimlerde Katılım Seçmeli 3 0 4,00 4,00
15. YRL4022 Sivil Toplum Seçmeli 3 0 4,00 4,00
16. YRL4023 Sosyal Politika Seçmeli 3 0 4,00 4,00
17. YRL4024 Kent Ekonomisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
18. YRL4025 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
19. YRL4026 Yerel Yönetimlerde Denetim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
20. YRL4027 Sosyal Hizmetler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
21. YRL4028 Kent Diplomasisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
22. YRL4029 Metropoliten Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
23. YRL4030 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
24. YRL4031 Kentsel Ulaşım Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
25. YRL4032 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
26. YRL4033 Yerel Seçim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
27. YRL4034 Gayrimenkul Değerleme Seçmeli 3 0 4,00 4,00
28. YRL4035 Uluslararası Göç ve Uyum Seçmeli 3 0 4,00 4,00
29. YRL4037 Kentsel Dönüşüm Seçmeli 3 0 4,00 4,00
30. YRL4038 İş Uygulamaları Seçmeli 3 0 4,00 4,00
6. Dönem > YRL-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. IST2083 İstatistik Seçmeli 3 0 4,00 4,00
2. SBKY3020 Etik Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
3. SBKY3022 Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 4,00 4,00
4. SBKY4022 Kamu İhale Mevzuatı Seçmeli 3 0 4,00 4,00
5. SBKY4028 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
6. SBKY4032 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
7. SOS3081 Toplumsal Cinsiyet Politikaları Seçmeli 3 0 4,00 4,00
8. YON3081 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 4,00 4,00
9. YRL3020 Afet Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
10. YRL3023 Medya Siyaset İlişkisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
11. YRL3024 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
12. YRL3025 Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 4,00 4,00
13. YRL3026 Borçlar Hukuku Seçmeli 3 0 4,00 4,00
14. YRL4021 Yerel Yönetimlerde Katılım Seçmeli 3 0 4,00 4,00
15. YRL4022 Sivil Toplum Seçmeli 3 0 4,00 4,00
16. YRL4023 Sosyal Politika Seçmeli 3 0 4,00 4,00
17. YRL4024 Kent Ekonomisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
18. YRL4025 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
19. YRL4026 Yerel Yönetimlerde Denetim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
20. YRL4027 Sosyal Hizmetler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
21. YRL4028 Kent Diplomasisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
22. YRL4029 Metropoliten Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
23. YRL4030 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
24. YRL4031 Kentsel Ulaşım Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
25. YRL4032 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
26. YRL4033 Yerel Seçim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
27. YRL4034 Gayrimenkul Değerleme Seçmeli 3 0 4,00 4,00
28. YRL4035 Uluslararası Göç ve Uyum Seçmeli 3 0 4,00 4,00
29. YRL4037 Kentsel Dönüşüm Seçmeli 3 0 4,00 4,00
30. YRL4038 İş Uygulamaları Seçmeli 3 0 4,00 4,00
7. Dönem > SYBF-US Üniversite Seçimlik Ders
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. PSIR3051 Environmental Politics Seçmeli 3 0 5,00 5,00
2. PSIR4039 Public Administration in Turkey Seçmeli 3 0 5,00 5,00
3. PSIR4043 Selected Issues in Turkish Politics Seçmeli 3 0 5,00 5,00
4. PSIR4053 Turkish Political Culture and Institutions Seçmeli 3 0 5,00 5,00
5. SCPO4091 Les Administrations Locales Seçmeli 3 0 5,00 5,00
6. SCPO4093 Les Problèmes de l’Environnement Seçmeli 3 0 5,00 5,00
7. ULI3003 Türk Dış Politikası Seçmeli 3 0 5,00 5,00
8. YDA4096 Almanca Seçmeli 3 0 5,00 5,00
9. YDAF4097 Frasça Seçmeli 3 0 5,00 5,00
10. YDAR4095 Arapça Seçmeli 3 0 5,00 5,00
11. YON3081 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 5,00 5,00
12. YRL4035 Uluslararası Göç ve Uyum Seçmeli 3 0 5,00 5,00
7. Dönem > YRL-SD7,8 Seçimlik Ders - 7-8
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. IST2083 İstatistik Seçmeli 3 0 4,00 4,00
2. SBKY3020 Etik Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
3. SBKY3022 Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 4,00 4,00
4. SBKY4022 Kamu İhale Mevzuatı Seçmeli 3 0 4,00 4,00
5. SBKY4028 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
6. SBKY4032 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
7. SOS3081 Toplumsal Cinsiyet Politikaları Seçmeli 3 0 4,00 4,00
8. YON3081 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 4,00 4,00
9. YRL3020 Afet Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
10. YRL3023 Medya Siyaset İlişkisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
11. YRL3024 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
12. YRL3025 Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 4,00 4,00
13. YRL3026 Borçlar Hukuku Seçmeli 3 0 4,00 4,00
14. YRL4021 Yerel Yönetimlerde Katılım Seçmeli 3 0 4,00 4,00
15. YRL4022 Sivil Toplum Seçmeli 3 0 4,00 4,00
16. YRL4023 Sosyal Politika Seçmeli 3 0 4,00 4,00
17. YRL4024 Kent Ekonomisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
18. YRL4025 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
19. YRL4026 Yerel Yönetimlerde Denetim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
20. YRL4027 Sosyal Hizmetler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
21. YRL4028 Kent Diplomasisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
22. YRL4029 Metropoliten Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
23. YRL4030 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
24. YRL4031 Kentsel Ulaşım Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
25. YRL4032 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
26. YRL4033 Yerel Seçim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
27. YRL4034 Gayrimenkul Değerleme Seçmeli 3 0 4,00 4,00
28. YRL4035 Uluslararası Göç ve Uyum Seçmeli 3 0 4,00 4,00
29. YRL4037 Kentsel Dönüşüm Seçmeli 3 0 4,00 4,00
30. YRL4038 İş Uygulamaları Seçmeli 3 0 4,00 4,00
8. Dönem > YRL-SD9,10 Seçimlik Ders - 9-10
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. IST2083 İstatistik Seçmeli 3 0 4,00 4,00
2. SBKY3020 Etik Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
3. SBKY3022 Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 4,00 4,00
4. SBKY4022 Kamu İhale Mevzuatı Seçmeli 3 0 4,00 4,00
5. SBKY4028 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
6. SBKY4032 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
7. SOS3081 Toplumsal Cinsiyet Politikaları Seçmeli 3 0 4,00 4,00
8. YON3081 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 4,00 4,00
9. YRL3020 Afet Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
10. YRL3023 Medya Siyaset İlişkisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
11. YRL3024 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
12. YRL3025 Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 4,00 4,00
13. YRL3026 Borçlar Hukuku Seçmeli 3 0 4,00 4,00
14. YRL4021 Yerel Yönetimlerde Katılım Seçmeli 3 0 4,00 4,00
15. YRL4022 Sivil Toplum Seçmeli 3 0 4,00 4,00
16. YRL4023 Sosyal Politika Seçmeli 3 0 4,00 4,00
17. YRL4024 Kent Ekonomisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
18. YRL4025 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
19. YRL4026 Yerel Yönetimlerde Denetim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
20. YRL4027 Sosyal Hizmetler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
21. YRL4028 Kent Diplomasisi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
22. YRL4029 Metropoliten Yönetim Seçmeli 3 0 4,00 4,00
23. YRL4030 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 4,00 4,00
24. YRL4031 Kentsel Ulaşım Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
25. YRL4032 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 4,00 4,00
26. YRL4033 Yerel Seçim Sistemleri Seçmeli 3 0 4,00 4,00
27. YRL4034 Gayrimenkul Değerleme Seçmeli 3 0 4,00 4,00
28. YRL4035 Uluslararası Göç ve Uyum Seçmeli 3 0 4,00 4,00
29. YRL4037 Kentsel Dönüşüm Seçmeli 3 0 4,00 4,00
30. YRL4038 İş Uygulamaları Seçmeli 3 0 4,00 4,00

Bu sayfa Yerel Yönetimler tarafından en son 10.07.2019 15:56:05 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM