Olanaklar

Yandal Programı

Yandal programları lisans öğrenimini başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yandal programları farklı birimlerdeki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi, aynı birimlerdeki lisans programları arasında da yürütülebilir. Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programı başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür.

 

Çift Anadal Programı

Çift anadal programları, lisans diploması verilen tüm programlar arasında açılabilir. Çift anadal programına katılarak başarılı olan öğrencilere her anadal için iki ayrı diploma verilmektedir. Öğrenciler bu sayede iki anadal programında aynı anda eğitim görmüş olurlar. Çift anadal programları farklı birimlerdeki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi aynı birimdeki lisans programları arasında da yürütülebilir. Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Çift anadal başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür.

 

Marmara Üniversitesi'nde bölümler arası çift anadal ve yan dal programlarına başvurular ve program süreci yönergeyle düzenlenmektedir.

Yönergeye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Marmara Üniversitesi öğrencilerinden Yerel Yönetimler Bölümünde çift anadal veya yan anadal yapmak isteyenler için sorumlu olacakları müfredatlara bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

ÇAP- Çift Anadal Müfredatı

YAP- Yan Anadal Müfredatı  


Bu sayfa Yerel Yönetimler tarafından en son 10.07.2019 16:12:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM