Erasmus Öğrenci Değişim Programı

Erasmus+ Programı Nedir? 

Erasmus+ Programı adını; değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan, bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ‘ilki’ olarak görülen Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan (1469-1536) almıştır.
 
Erasmus+ Programı  yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğine yönelik programdır. Programının amacı yükseköğretimde kalitenin artırılması ve Avrupa boyutunun güçlendirilmesidir. Program kapsamında; yüksek ögretim kurumlarinin birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karsılıksız mali destek sağlamaktadır. 

Erasmus+ Programı ile ilgili detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Bölümümüz öğrencileri Erasmus+ programı çerçevesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanabilirler. 

Öğrenim Hareketliliği 

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında, yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Öğrenim hareketliliği için detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Staj Hareketliliği 

“Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alırlar.

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

Erasmus+ stajı iki aydan daha kısa olamaz.

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir:

İşletmeler

Eğitim Merkezleri

Araştırma Merkezleri

Diğer Kuruluşlar

 *Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm) ve AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir.

Staj hareketliliği için detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

2019-2020 Öğretim Yılı Anlaşmalı Üniversiteler
NEW BULGARIAN UNIVERSITY BULGARİSTAN
UNIVERSITY OF SALZBURG AVUSTURYA
NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY POLONYA
UNIVERSITY OF LATVIA LETONYA
UNIVERSITY OF SALERNO İTALYA

**Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için bölümümüz Erasmus Koordinatörü  Dr. Öğr. Üyesi Osman SAVAŞKAN ile iletişime geçebilirsiniz. 

E-posta: osman.savaskan@marmara.edu.tr

Ofis Tel: 4342 (Dahili)


Bu sayfa Yerel Yönetimler tarafından en son 17.03.2020 12:35:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM