Yayınlar

 

2019 Yılı Yayınlar

BOZDOĞAN, Recep., (2019). Küresel Kentler ve Türk Kentlerinin Uluslararası Konumu. İstanbul Aycansaray Üniversitesi Yayınları. 

SAVAŞKAN, O., (2019). Türkiye'de Yerel Yönetimler ve AKP Belediyeciliği. Birikim , 88-99.

SAVAŞKAN, O., & AKSU ÇAM, Ç. (2019). Kentsel Siyaset Literatürünün Türkiye Yazımındaki Serüveni  Politik Ekonomi ve Kurumsalcı Yaklaşımların Eleştirel DeğerlendirMesi. Memleket Siyaset Yönetim14(32), 147–182. 

KIZILBOĞA ÖZASLAN, R., & Bozkurt, E., (2019). 7( 5,7 72 (19,5210(17 1’xx ,765()/(7,216 21 081,,3/,7,(6. Strategic Perspectiveson SustainableDevelopment andMigration Issues inTurkey and Abroad (pp.90-117), Cambridge Scholars Publishing.

KIZILBOĞA ÖZASLAN, R., (2019). Yerel Yönetimler ve Kadın. Kamu Yönetimi ve Kadın (pp.190-220), Gazi Kitabevi.

DURSUN, N., & CAN, A., (2019). Sosyal Çevre Bağlamında Kentte Gündelik Yaşam Estetiği Sanatçı Sakinlerinin Gözünden İstanbul’xxda Kuzguncuk Semti. Kent Akademisi , vol.12, 270-287.

ERYİĞİT, B. H., & KAHRİMAN GÜNEŞ, B. (2019). Yerel Yöneticilerin Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakışı  Kayırmacı Muhataplık Sorununa Dair Bir Alan Araştıması. Turkish Studies-Economics, Finance, Politics in International Academic Journals, 14(4), 1239–1255.

ERYİĞİT, B. H., & Kalafat, C. (2019). Strategic Public Management Journal. Strategic Public Management Journal5(10), 54–62.

UÇAR, A., AKPINAR R., ERYİĞİT B.. (2019) Yerel Yönetimlerde Katılımcılık Açısından Stratejik Planların Etkinliği: Manisa İlçe Belediyeleri Örneği. Şehir ve Şehir Yönetimi (pp. 491 -506), Nobel Yayınevi. 

ERYİĞİT, B., ERGÜL, Z., (2019). Defining The Meaning of the Concepts Globalisations an Localisation Through Glocalization. Current Issues In International Relations I (pp. 127-139), Yeditepe Yayınevi. 

ÇAKIRER ÖZSERVET Y., (2019). Neden Mahalle Odaklı Katılım?, Mahalle Odaklı Katılım (pp. 1 -17), Astana Yayıncılık. 

ÇAKIRER ÖZSERVET Y., (2019). Karşılaşma ve Uyum Bağlamında Kent Mekanı ve Göçmenler. Türkiye’de Göçmen Kapsayıcılığı- Sorundan Fırsata Çözüm Önerileri, (pp. 47 -70) Pegem Akademi.

ÇAKIRER ÖZSERVET Y., (2019). Toplumun Ötekileri ve Mahalle Katılım, Mahalle Odaklı Katılım , (pp. 135 -148), Astana Yayıncılık. 

ÇAKIRER ÖZSERVET, Y. (2019). Çocukların Resimlerinden Sokak ve Mahalle İlişkilerini Tartışmak  Sütlüce ve Örnektepe Mahalleleri. International Journal of Political Science and Urban Studies, 7(2), 516–542.

AKPINAR, A., (2019). İslam Medeniyetlerinde Bilim ve Teknolojinin Dini ve Ahlaki Temelleri, İslam Medeniyeti ve Modern Dünya, (pp. 111-136),  İnsan Yayınları.

AKPINAR, A., (2019). İslami Tıp ve Halk Sağlığı Sistemi, İslam Medeniyeti ve Modern Dünya, (pp. 137 -161), İnsan Yayınları. 


Bu sayfa Yerel Yönetimler tarafından en son 17.03.2020 12:40:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM