Akademik Kadro


Doç. Dr. Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN 

Bölüm Başkanı

 İlgi Alanları: İç denetim, İç kontrol, Risk yönetimi, Yerel yönetimler 

 E-posta: ruveyda.kizilboga@marmara.edu.tr    Dahili:4335

 Özgeçmiş

 

 


Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN

E-posta: rbozlagan@marmara.edu.tr     Dahili:4284

İlgi Alanları: Küresel şehirler, metropoliten yönetimler, yerel yönetimlerde stratejik planlama ve performans yönetimi

Özgeçmiş 

 


 

Doç. Dr. Aynur ATMACA CAN

İlgi Alanları: Kent kültürü, Kent estetiği, Kentsel Koruma

E-posta: aynurcan@marmara.edu.tr    Dahili : 4337

Özgeçmiş 

 Doç. Dr. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET

  İlgi Alanları: Şehir sosyolojisi, Çocuk ve kent, Uluslararası göç, Şehir planlama

  E-posta: yasemin.cakirer@marmara.edu.tr    Dahili : 4345

  web: http://marmara.academia.edu/YaseminCAKIREROZSERVET

  Özgeçmiş

 


Doç. Dr. Burak Hamza ERYİĞİT

Bölüm Başkan Yardımcısı

İlgi Alanları: Yerel yönetimler, İnsan kaynakları, Stratejik planlama, Sosyal belediyecilik, Türk siyasal hayatı

E-posta: burakhamzaster@gmail.com    Dahili : 4341

Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi Osman SAVAŞKAN

İlgi Alanları: Yerel siyaset, Yerel yönetim reform süreçleri, Devlet ve işadamı ilişkileri, Sosyal politika 

E-posta: osman.savaskan@marmara.edu.tr    Dahili: 4342

Özgeçmiş


Arş. Gör. Elif FİDAN MARANGOZ

E-posta: elif.fidan@marmara.edu.tr    Dahili : 4340

Özgeçmiş 

 

 


beyzasarikocfoto

  Arş. Gör. Beyza SARIKOÇ YILDIRIM

  E-posta: beyza.sarikoc@marmara.edu.tr    Dahili : 4340

  Özgeçmiş 

 

 


 

Arş. Gör. Aydın AKPINAR

E-posta: aydin.akpinar@marmara.edu.tr    Dahili : 4340

Özgeçmiş

 

 


 

 

 

 

 

 


Bu sayfa Yerel Yönetimler tarafından en son 13.02.2020 12:00:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM